Vi er vant til å tenke at springvann i Norge er trygt, men eksperter på området er bekymret og det har vært flere utbrudd av helseskadelige bakterier. Utfordringene er først og fremst gammelt og dårlig ledningsnett, noe som medfører fare for store lekkasjer og innsug av fremmedelementer. Dagens dårlige vannledningsnett innebærer også økt risiko for helseskadelige bakerier i vannet, noe bl.a. Anders Bekkelund, seniorrådgiver i Mattilsynet, påpeker i nettavisen til Teknisk Ukeblad (TU) https://www.xn--nringslivnorge-0ib.no/vart-vann/betydelige-utfordringer-for-leveranser-av-drikkevann/#

https://www.tu.no/deltav/industri/annonse-kampen-om-det-rene-vannet/476573

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) skriver i rapporten «Norges tilstand 2019 vannforsyning- og avløpsanlegg» https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vann-Avl%C3%B8psanlegg.pdf at det med dagens utskiftningstakt kan ta 150 år før vannforsynings-ledninger i Norge er forsvarlig skiftet.

De senere årene har det vært økende mengde organisk materiale (humus) i drikkevannet. Dette observeres bl.a. gjennom økning i såkalt fargetall. Rent vann er fargeløst, mens humus gir en gulbrun fargetone. I tillegg til at økt mengde humus i vannet er uønsket i seg selv, medfører økt mengde humus også økt risiko for helseskadelige bakterier i vannet til husholdninger fordi renseteknologien som benyttes i vannverkene (UV filter) ikke fungerer som de skal ved høyt fargetall. Det er vist i rapporten som er vedlagt. https://detallerbestevann.com/forskning/

DabV er en revolusjonerende teknologi basert på galvaniske elementer som er vist å eliminere skadelige bakterier selv ved høyt fargetall på vannet. https://detallerbestevann.com/forskning/ DabV kan enkelt monteres ved å sette enheten inntil rørledningen som går inn til husstanden. På denne måten kan den enkelte selv hindre uønskede bakterier i alt vann man bruker i husstanden.

Vannkildene har de senere år vist økt grad av NOM (fargetall).

Samtidig er det økende fokus på mikroforurensning (blant annet medisinrester/små bakterier) som kan passere rensetrinn. Disse forholdene utløser et stort behov for oppgradering av vannverkene.

  • Rent vann er avgjørende for folks helse. Vi må derfor sørge for å ha gode alternativer dersom en situasjon oppstår slik at det er nødvendig å levere vann fra alternative kilder.
  • Det bør forskes mer på hvilket omfang vannbåren smitte har for folks helse og risikoen for at smitte kan oppstå. Også andre risikoer må fokuseres når styring og overvåkning av anleggene blir stadig mer digitalisert.
0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet