Tor-Henning Iversen, 30. august 2021
Prof. emeritus, https//:bio-consult.net

Med kunnskap om at DabV-er kunne fjerne belegg av salter på overflater av glass bestemte fagledelsen at dette ville være rimelig enkelt å teste ut på akvarier. Ulike utforminger av DabV-er har vært testet og felles for alle er at vår hypotese har fokus på at det er de galvaniske egenskaper som vil kunne holde vannkvaliteten i akvariet rimelig jevn over tid. I tillegg så har fagledelsen fått erfaring med et testsystem for en enkel måling av E.coli og koliforme bakterier – Colilert -18Ò Test Kit. Ut fra enkeltpakker med substrat for bakteriene som tilsettes til en vannprøve på 100 ml og oppvarming til 35oC så vil prøver med forekomst av mye bakterier få en sterkt fluorescerende gulfarge. En subjektiv vurdering av fargen ut fra en skala som følger testpakken gir et grunnlag for å kunne bestemme om det er fekale koliforme bakterier og/eller samt E. coli i prøven. Ved hjelp av et enkelt spektrofotometer kan man lage en standardkurve for å få mer eksakte verdier av forekomsten av patogene bakterier i vannprøven. Colilert-18 er samme metode i prinsippet som Eurofins AS benytter for bestemmelser av bakterier.

Teknisk gjennomføring

Den tekniske gjennomføringen har vært basert på 2-3 akvarier av varierende størrelse som ble fulgt med oppstart i mars 2021 etter en grundig vasking av akvariet. Daglige observasjoner ble gjennomført og tre kriterier ble bestemt og vurdert ut fra en skala på 1-10 (10 er best):

 • fiskene sin almen-tilstand
 • sikten i vannet og
 • akvarieglassene undersøkt med tanke på utskilling av salter

Det er grunn til å understreke at fiskene i akvariet reagerte merkbart på det fornyete vannet allerede de første dager etter at DabV-en var satt på.  Fra å være lite aktive i sine bevegelser viste slørhalene (gullfisk) spesielt en betydelig øket aktivitet og denne aktiviteten har vedvart også etter selve testperioden da DabV-en fortsatt står på.  Bilder av akvariets sin tilstand  ble tatt en rekke ganger i løpet av testperioden. I hele perioden var en DabV-enhet festet på utsiden av akvariet. En gang i uken ble tester av E. coli og koliforme bakterier gjennomført ved bruk av Colliert-18. Fargen på testløsningene ble subjektivt vurdert uten en spektrofotometrisk kvantifisering.

Resultater

Mens forholdene i det største akvariet ble fulgt over en periode på 11 uker var tendensen den samme i alle tre akvarier. Summarisk så ble følgende resultater oppnådd:

 • påvist tilnærmet de samme mengder av bakterier i akvariet som en konsekvens av at fiskene hadde en normal fordøyelse (utskillelse av avføring),
 • dette påvirket ikke hverken almen-tilstanden hos fisken eller
 • sikten i vannet
 • ikke påvist avsetting av salter på glasset etter 11 uker

Det skal understrekes at akvariet ikke ble renset i den 11 uker lange perioden. Det ble kun tilført 1 liter friskt vann ca. én gang i uken avhengig av fordampningen. Bildet under er representativt for forholdene i akvariet gjennom hele testperioden.

Figur 1. Et bilde tatt i slutten av 11 ukers perioden. En DabV-enhet (liten vanngenerator) var festet med tape på bakre glassvegg i nedre bakkant.

0
  0
  Handlekurv
  Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet