Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert
av detallerbestevann.com (Det aller beste Vann As) Org. 925665975 MVA, heretter kalt Det
Aller Beste Vann. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Det aller beste Vann så lenge ikke
annet er skriftlig avtalt partene imellom. Det aller beste Vann er forhandler av alle
produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom
detallerbestevann.com. Postadresse og kontor:
Austre Vardane 5B
5306 Erdal
(Lager på Askøy)

Betalingsmuligheter
Visa/Master Card, Faktura og Nedbetaling
Kryss av ønsket betalingsvalg etter at du har gått til kassen for å betale. Her får du
valgmulighetene:
1. Du kan velge VISA/MC eller Vipps, dette er den enkleste og hurtigste metoden, kundens
kredittkort blir belastet umiddelbart ved kjøp. Om du opplever at kortet ditt ikke
godkjennes, kan det bety at du mangler dekning, kortet har utløpt eller du har et kort som
ikke aksepteres. Om annet skjer kontakt oss og vi vil forsøke å finne ut hva som skjer.
2. Du kan velge betaling med faktura under betalingsinformasjon etter at du har gått til
kassen for å betale. Du må da oppgi fødsels og personnummer til betalingsleverandør som
kjører en vanlig kredittvurdering av deg som kunde. Det aller beste Vann får ikke se eller
lagret ditt fødsels og personnummer.

Priser og levering
Alle priser er i norske kroner (NOK vises som kr) oppgitt ink. frakt, med mindre annet
uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring
som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger
og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med
leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking,
pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til
transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer
alltid i tillegg.
Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt
3-5 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.
Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor
pågang hos PostNord eller Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på
produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt
levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke
annet er avtalt.
Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi
oss beskjed. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Det aller beste
Vann sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om
forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Informasjon på detallerbestevann.com (Det aller beste Vann AS) sine nettsider og
markedsføring er IKKE ment som medisinsk rådgivning, og våre produkter er IKKE ment for
å erstatte medisiner. Ingen av produktene kan gi garanti for ønsket eller forventet virkning,
og er ment som forebyggende verktøy. Kunden har selv ansvar for å bruke produktene på en
forsvarlig og trygg måte.
Den som er registrert som kunde hos Det Aller Beste Vann, er ansvarlig for betaling av de
ytelser Det aller beste Vann eller Det Aller Beste Vanns samarbeidspartnere leverer i
henhold til nærværende vilkår
For å kunne handle på Det aller beste Vann må du ha fylt 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til Det Aller Beste Vann, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på
kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Det aller beste
Vann har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Det aller beste Vann slik at
Det aller beste Vann kan iverksette tiltak for avhjelp. For å bruke reklamasjonsretten, kalt å
reklamere, må feilen ha ligget i produktet ved kjøp. Det vil i praksis si at du ikke må ha ødelagt varen selv.
Det gis 10års garanti på funksjon av produsenten.
Du skal si fra «innen rimelig tid» etter å ha oppdaget feilen. Noen endelig frist er ikke
fastsatt, men klag så raskt som mulig, direkte til selger. På samme måte har Det aller beste
Vann AS ansvar for å ordne opp innen rimelig tid.
Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Avhjelp
Det aller beste Vann skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet
levert av Det Aller Beste Vann, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget
initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Det
Aller Beste Vann, betaler ikke Det aller beste Vann disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf.
Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt
på post@detallerbestevann.com (legg med ordrenummer).
Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet innen 14 dager om han/hun hever
kjøpet på grunn av vesentlig mislighold. Her kan du laste ned angrerettskjema om
nødvendig.
Kontakt derfor alltid kundeservice for å få returen din godkjent før du sender tilbake
produktene.

Lagring og bruk av personinformasjon
detallerbestevann.com benytter epost-adresse for autentisering og kontroll av tilgang. Som
bruker har du tilgang til denne informasjon via knappen ‘min kundekonto’ (øverst), og kan
selv foreta justeringer. Vi selger ikke din informasjon til noen.
Aktivitetslogger som kan inneholde informasjon om bruk av tjenesten, lagres i 1 år, og
brukes kun for diagnostisering. Anonymiserte statistiske data (Google analytics) lagres i
uspesifisert tid. Cookies benyttes kun til autentisering, og inneholder ikke
personinformasjon. Cookies slettes når du logger ut.
Personinformasjon som registreres på https://detallerbestevann.com, brukes kun i
forbindelse med denne tjenesten, og deles aldri med partnere eller personer utenfor
detallerbestevann.com (Det aller beste Vann AS).
Vi i detallerbestevann.com (Det aller beste Vann AS) lagrer alle data innenfor EU-området.
Rettigheter og plikter
Din brukerkonto på detallerbestevann.com er personlig og kan ikke overdras. Tilgang og
rettigheter til bruk av innholdet gjelder for den registrerte bruker. Brukernavn og passord
skal ikke deles med andre. Misbruk vil bli påtalt og kan føre til at kontoen stenges. Ved bruk
av klienter som deles av flere og/eller befinner seg på offentlige steder, er det viktig å logge
seg ut etter hver sesjon.

Kontakt
Dersom du har synspunkter, kommentarer eller innspill i forhold til denne policy, ber vi deg
ta kontakt. Bruk ‘kontakt oss’ fanen øverst for kontaktinformasjon.
Vi takker for din interesse og håper detallerbestevann.com også i fremtiden kan gi deg
inspirasjon til å se hva tilgang til rent vann kan gjøre for helsen.

Ekstraordinære forhold
Det aller beste Vann er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller
mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Det aller beste Vann godtgjør at mangelen skyldes
forhold utenfor Det Aller Beste Vanns kontroll, og som Det aller beste Vann ikke med
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Det aller beste Vann er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre
tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller med forsett fra Det aller beste Vann sin side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om
forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Det aller beste Vann forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som
følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Det aller beste Vann forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik
leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen
omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller
uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta
restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser
fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles
i dette punkt, er Det aller beste Vann AS fritatt for alt annet ansvar enn i
reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet