Om Vann

Like viktig som luften vi puster inn

Er det livsviktige vannet så rent som du tror?

Vannet er like viktig for oss som luften vi puster inn. Vi elsker vakre strender, elver og innsjøer og ikke minst friskt fossevann. Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann på alle kanter. Vi har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker vi et sted mellom 150 og 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. Rundt 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.

De fleste vannverkene i Norge

leverer hygienisk og sikkert vann

Når det gjelder de helsemessige aspekter så skal det nevnes at de fleste vannverk i Norge i dag forholder seg til at drikkevann skal behandles og distribueres på en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer, og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Kravene til drikkevannets kvalitet

§3, punkt 2 definerer hygieniske barrierer

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»

Kontrollert produksjon av DabV

mulige elektromagnetiske forstyrrelser

DabV enheten gir elektromagnetiske impulser som er godkjent av EU-Direktiv 2014/30/EU. Impulsene gir positive effekter på vannet ved at det endrer vannets struktur mens de ligger langt utenfor skadelige områder

De vitenskapelige undersøkelsene gjort på virkningene av vannbehandleren DabV viser at effekten er positiv for høyerestående (eukaryote) organismer (mennesker, dyr, fisk og planter). Imidlertid viser undersøkelsene at DabV fjerner enkle, laverestående (prokaryote) organismer slik som E. coli, koliforme og intestinale enterokokker.

Lettere rengjøring
0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet