vi kan ikke leve uten det …

DET MAGISKE VITALE VANNET


LIKE VIKTIG SOM LUFTEN VI PUSTER INN

er det livsviktige vannet så rent som du tror?

Vannet er like viktig for oss som luften vi puster inn. Vi elsker vakre strender, elver og innsjøer og ikke minst friskt fossevann. Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann på alle kanter. Vi har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker vi et sted mellom 150 og 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. Rundt 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.

DE FLESTE VANNVERKENE I NORGE

leverer hygienisk og sikkert vann

Når det gjelder de helsemessige aspekter så skal det nevnes at de fleste vannverk i Norge i dag forholder seg til at drikkevann skal behandles og distribueres på en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer, og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).


KRAVENE TIL DRIKKEVANNETS KVALITET 

§3, punkt 2 definerer hygieniske barrierer

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»


UV-STRÅLING ELLER DBV BEHANDLING?

lettere å kontrollere egen vannkvalitet

Bruk av DBV-ene kan sammenlignes med UV-stråling av vannet. UV-anlegg har imidlertid en betydelig kostnad. Til sammenligning så vil en DBV plassert på inntaket fra en vannkilde (for eksempel en brønn med vann samlet opp fra taket på hytten) koste en brøkdel av et komplisert UV-anlegg. Fordelen ved å bruke vannbehandleren DBV er at man, når det måtte være ønskelig, kan ta en vannprøve fra springen og få den kontrollert mot en eventuell forekomst av skadelige bakterier. Hvis det viser seg at springvannet ikke holder den standard som Drikkevannsforskriften krever, så kan man justere doseringen ved å koble på en ekstra DBV.


KONTROLLERT PRODUKSJON AV DBV

mulige elektromagnetiske forstyrrelser

Konstruksjoner av typen DBV kontrolleres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DBV faller inn under produkter som fremkaller elektromagnetiske forstyrrelser, og disse godkjennes i følge Direktiv 2014/30/EU. Det er grunn til å tro at de helsemessige aspekter ligger på mobiltelefonnivå. Her er man fortsatt ikke enige om disse har helsemessig betydning. Vi vil neppe få avklaringer på denne type spørsmål i løpet av de neste 30 årene. De vitenskapelige undersøkelsene gjort på virkningene av vannbehandleren DBV viser at effekten ikke er skadelig for høyerestående (eukaryote) organismer. DBV kan således ikke skade for eksempel blodet vårt. Imidlertid viser undersøkelsene at DBV fjerner enkle, laverestående (prokaryote) organismer slik som E. coli.  Dette vil bli grunnlaget for kategoriseringen av vannbehandleren DBV. De vitenskapelige undersøkelsene vil bli brukt som et grunnlag for å søke om CE-godkjenning som da vil bli påført produktet DBV.