Om Vann

Like viktig som luften vi puster inn

Er det livsviktige vannet så rent som du tror?

Vannet er like viktig for oss som luften vi puster inn. Vi elsker vakre strender, elver og innsjøer og ikke minst friskt fossevann. Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann på alle kanter. Vi har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker vi et sted mellom 150 og 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. Rundt 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.

De fleste vannverkene i Norge

leverer hygienisk og sikkert vann

Når det gjelder de helsemessige aspekter så skal det nevnes at de fleste vannverk i Norge i dag forholder seg til at drikkevann skal behandles og distribueres på en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer, og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Kravene til drikkevannets kvalitet

§3, punkt 2 definerer hygieniske barrierer

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»

Kontrollert produksjon DabV

Hele produksjonen er helautomatisert fra innkommende råvare til ferdig produkt. Alt produksjonsrelatert utstyr er CE-merket i henhold til følgende direktiver/ISO-standarder:
• Maskindirektiv 2006/42/EC
• 2014/35/EU, LVD
• ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet – Generelle prinsipper for design
• ISO 13855:2010 Maskinsikkerhet
• EN 60204-1:2006 Maskinsikkerhet
• ISO 13849-1:2016 Maskinsikkerhet
Alt utstyret består av komponenter av høy kvalitet for å sikre en kontinuerlig stabil produksjon samt et stabilt resultat av sluttproduktet. Produksjonen er laget etter produksjonsstandard DabV

Lettere rengjøring
0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet