Om Vann

Like viktig som luften vi puster inn

Er det livsviktige vannet så rent som du tror?

Vannet er like viktig for oss som luften vi puster inn. Vi elsker vakre strender, elver og innsjøer og ikke minst friskt fossevann. Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann på alle kanter. Vi har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker vi et sted mellom 150 og 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. Rundt 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.

De fleste vannverkene i Norge

leverer hygienisk og sikkert vann

Når det gjelder de helsemessige aspekter så skal det nevnes at de fleste vannverk i Norge i dag forholder seg til at drikkevann skal behandles og distribueres på en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer, og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Kravene til drikkevannets kvalitet

§3, punkt 2 definerer hygieniske barrierer

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»

UV-Stråling eller DabV behandling?

lettere å kontrollere egen vannkvalitet

Bruk av DabV-ene kan sammenlignes med UV-stråling av vannet. UV-anlegg har imidlertid en betydelig kostnad. Til sammenligning så vil en DabV plassert på inntaket fra en vannkilde (for eksempel en brønn med vann samlet opp fra taket på hytten) koste en brøkdel av et komplisert UV-anlegg. Fordelen ved å bruke vannbehandleren DabV er at man, når det måtte være ønskelig, kan ta en vannprøve fra springen og få den kontrollert mot en eventuell forekomst av skadelige bakterier. Hvis det viser seg at springvannet ikke holder den standard som Drikkevannsforskriften krever, så kan man justere doseringen ved å koble på en ekstra DabV (sette inn en ekstra barriere).

Kontrollert produksjon av DabV

mulige elektromagnetiske forstyrrelser

Konstruksjoner av enheter med DabV-teknologien kontrolleres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DabV-enhetene faller ikke inn under produkter som fremkaller elektromagnetiske forstyrrelser, disse godkjennes ifølge Direktiv 2014/30/EU. Det er ikke funnet skadelig stråling ved måling utført med måleutstyr for gamma og røntgenstråling (Geigerteller). De vitenskapelige undersøkelsene gjort på virkningene av vannbehandleren DabV viser at effekten ikke er skadelig for høyerestående (eukaryote) organismer. DabV kan således ikke skade for eksempel blodet vårt. Imidlertid viser undersøkelsene at DabV fjerner enkle, laverestående (prokaryote) organismer slik som E. coli, koliforme og intestinale enterokokker. Tvert om har bruk av denne teknologien på vann vist positive effekter på mennesker, dyr, fisker og planter.

0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet