Vannbehandleren leveres i flere størrelser med
to forskjellige design

Du trenger ikke rørlegger

Alle hjem burde ha en DabV for å sikre seg mot E. coli og
andre skadelige bakterier.

DabV vannbehandler (blå boksen) leveres i to størrelser

DabV-200 vannbehandler dekker 200l/m

DabV-600 vannbehandler dekker 600l/m

Kan monteres ute eller inne, direkte på kaldtvannsrøret.

DabV fungerer uten strøm, batteri eller filter.

Du kan montere DabV selv, og du trenger ikke rørlegger.

Dette er smart teknologi med norsk opprinnelse

DabV behandling av vannet ditt er en av de enkleste og sikreste metodene for å unngå uønskede bakterier og parasitter i vannet. Nøye undersøkelser i laboratorium viser at du blir kvitt den skadelige bakterien E. coli — Escherichia coli når du fester en DabV på vannrørene dine. Du kan lese flere detaljer om den vitenskapelige forskningen på dette feltet her.

100 % energi- og miljøvennlig

10 ÅRS GARANTI

Teknologien er frostsikker så du er sikret for en kald vinternatt.

DabV-en tåler varme opp til 95ºC.

Den er vedlikeholdsfri.

100% energi- og miljøvennlig.

Du trenger hverken batteri eller strøm.

Enheten er mobil og er lett å flytte.

Du slipper å rense eller kjøpe dyre filtre noe som ofte følger med andre systemer.

SMART TEKNOLOGI

«Intelligent» vannbehandler

FORBEDRER VANNKVALITETEN

«Frekvens-resonansbehandler»

Vannbehandleren DabV er en såkalt «frekvens-resonansbehandler» som renser, «revitaliserer» og forbedrer vannkvaliteten ved hjelp av energioverføring. Den festes direkte på kaldtvannsrøret og fanger opp den kinetiske bevegelsesenergien i vannet som moduleres og forsterkes før den sendes tilbake i vannstrømmen. Under «revitaliseringen» av vannet blir mikrober redusert og eliminert. Du får et godt, trygt og helsevennlig levende vann på en naturlig måte. Dette fascinerende fenomenet kan høres ut som «hokus-pokus» for noen! Men det bygger på ren vitenskap.

Revitalisert vann er vitalisert vann

TESTET I SVEITS

I 2015 ble vannbehandleren DabV testet på laboratorium i Sveits. Det ble fastslått at DabV endrer vannets struktur og skaper såkalt «revitalisert» vann. «Revitalisert» vann er i virkeligheten vitalisert vann. Det «revitaliserte» vannet har noen fordelaktige og unike kvaliteter. Det dreier seg hovedsakelig om vannmolekylenes struktur, blant annet hvor mange vannmolekyler som har klumpet seg sammen i et såkalt «cluster», og hvilken vinkel hydrogenatomene har i forhold til hverandre. Vann er ikke bare vann. Alle vet hvor stor forskjell det kan være på for eksempel stillestående vann fra en beholder og fjellfriskt vann fra en elv. Vannet både føles og smaker helt forskjellig. Renset, friskt vann av høy kvalitet er av stor betydning for både mennesker og natur. DabV gir deg et smakfullt, renset vann.

VANNMOLEKYLERS STRUKTUR

Vinkelen mellom hydrogenatomene

Vann består av oksygen og hydrogen, fordelt i ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Oppbygningen av molekylet gjør det stabilt, med sterk binding til andre vannmolekyler. Det har en positiv elektrisk ladning på hydrogensiden av molekylet, og en negativ ladning på oksygensiden. Siden positiv og negativ ladning tiltrekker hverandre, blir vannmolekylene tett knyttet sammen. Hvordan vannmolekylene binder seg sammen spiller en rolle for vannets kvalitet. Et annet element som betyr mye for vannets kvalitet er avstanden mellom hydrogenatomene.

EN 3-TRINNS PROSESS

Hydrogenvinkelen endres

Under ser du den opprinnelige forklaringen på hvordan DabV behandler vannet:

1: DabV monteres på vannrøret. Når vanngjennomstrømningen starter begynner en fysisk prosess inne i DabV som skaper energien «E1».
2: Denne energien omformes, forsterkes og klargjøres for å sendes tilbake til vannrøret.
3: Den nye energien «E2» sendes så tilbake til vannet, og dette endrer vannets molekylære struktur.

a) Hydrogenatomenes vinkel i forhold til hverandre endres fra mellom 90 og 104,4 grader til mellom 105 og 120 grader.

b) Denne endringen av vinkleforholdet mellom hydrogenatomene gir vannet en ny status. Det er dette vi kaller «revitalisert» vann!

STØRRE HYDROGENATOMVINKEL

som friskt fjellvann

Vi kjenner alle den friske følelsen vi får når vi drikker rent fjellvann som har rislet og fosset nedover fjellsidene. Det har blitt hevet opp i luften, ristet, banket og slått mot steinene. Man kan tenke seg at det faktisk har blitt påvirket blant annet av selve bevegelsesenergien (altså den fysiske bevegelsen), og den friske luften. Mange som bruker DabV sier at vannet minner dem om friskt fjellvann. Den store hydrogenatomvinkelen kan være en av årsakene til dette. Her er noen ord folk bruker for å beskrive DabV vannet: «Levende», «vitalt» «mykt» og «velsmakende»! Les mer om folks erfaringer med DabV vannet her!

 

TEKNOLOGIEN AKTIVISERES KOBLET MOT VANN

Størst effekt på vann i bevegelse

DabV inneholder en energikilde som blir aktivisert når enheten kobles til vann. Effekten øker når vannet er i bevegelse, altså når det renner gjennom rørene inn til boligen. Den aktiviserte energikilden sender ut en type elektromagnetisk energi til vannet, og det er dette som endrer vannets struktur slik at det blir omformet til «revitalisert» vann. Selve oppbyggingen av DabV (inne i boksen) er ikke detaljert beskrevet her. Det er en beskyttet teknologi. Men ett av prinsippene bak DabV teknologien er piezoelektrisitet som er skapt av en kombinasjon av krystaller og / eller en spesiell kombinasjon av ulike typer metall.

 

BRUK AV PIEZO-ELEKTRISITET

et naturfenomen skapt av krystaller
og / eller metaller

Prinsippet for DabV er basert på piezoelektrisitet. Fenomenet ble oppdaget av Jacques og Pierre Curie i 1880. Navnet kommer fra det greske «piezein» som betyr å «å presse» og «å klemme». Det er et naturfenomen der elektriske ladninger blir produsert ved at et materiale bestående av krystaller og / eller metaller blir påført press. Når krystaller blir utsatt for press, oppstår det en elektrisk polarisering, dvs. en oppsamling av elektrisk ladning i den ene enden av krystallen (se Figur 1 under).

 

PRESS- STREKK- KLEM ELLER KOMPRIMER

Vekselstrøm skapes mellom krystaller

Den elektriske spenningen som oppstår mellom krystallene varierer proporsjonalt med trykkintensiteten.

Det samme skjer når man utsetter krystallen for strekk, men med en resulterende motsatt spenning. På denne måten kan man bruke piezokrystaller til å generere vekselstrøm, vekselvis ved å komprimere og strekke krystallen.

TEKNOLOGI FRA FLY, SKIP OG OFFSHORE

trådløs elektromagnetisk energi

Som kjent kan elektromagnetisk energi være et mellomstadium av energi/strøm som kan foredles og omformes til vanlig strøm. Dette forklarer en av DabV innovatørene Odd Birger Espedal som er utdannet maskin- og skipsingeniør:

«Inne i DabV-en har vi tatt i bruk kjente metoder som er hentet fra teknologi brukt i blant annet fly, på skip og offshore for å foredle piezo-elektrisitet til et format som endrer vannets energistruktur. Det positive med elektromagnetisk strøm er at den kan overføre strøm, energi, effekt, trådløst, fra et medium til et annet medium. 

Dette er ren fysikk

vi bruker fysiske lover

Ordet energi brukes i enkelte miljøer som «en følelse av energi», og ikke som her, som en fysisk verdi. DabV er ikke bygget på følelser. DabV ’s virkemåte er ren fysikk, bygget på fysiske lover. I prinsippet er det den samme metoden som man bruker for å overføre strøm/energi trådløst som induksjonsstrøm. Denne metoden brukes i offshore industrien når høyspentstrøm skal kobles sammen med en kontakt som er hundre prosent isolert. For å få dette til må høyspentstrømmen omformes til elektromagnetisk strøm, (og hentes tilbake), fra elektromagnetisk strøm til høyspentstrøm. Man bruker den samme metoden i DabV, og bruker elektromagnetisme som et mellomstadium for å overføre energi.

 

0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå tilbake til produktet